pic1 pic2 pic3
O D B O R N É   S O C I Á L N Í   P O R A D E N S T V Í

Hlavním cílem činnosti poradny bude poskytování informací, rad i praktické pomoci občanům v tíživé životní situaci. Cílovou skupinou jsou všichni lidé bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, sociálního postavení, přesvědčení a náboženství, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokážou řešit vlastními silami.

Poradna má za úkol klientům, kteří se na ni obrátí, poskytnout věcné a správné informace, kontakty na jiná odborná pracoviště a především být průvodcem klienta po celou dobu jeho potíží a to v oblasti bydlení, rodinných vztahů, hospodaření s penězi, zaměstnání a sociální dávky.
K O N T A K T U J T E   N Á S


Trnky, z.s.
Emilie Dvořákové 1630
415 01   Teplice
IČ: 05183961
Tel.: 731 489 067
e-mail: spolektrnky@seznam.cz


Kontaktní osoby
Předseda spolku: Petra Vlček Vondráčková
Členové spolku: Vladislav Vlček, Dana Benešová, Štěpánka Kubešová Mejtilová