pic1 pic2 pic3
L E G O   E D U C A T I O N

Co se děti v kroužku naučí - u těch nejmenších usilujeme o harmonický rozvoj k tvořivosti a sociálním dovednostem, stejně jako k získávání vědomostí v oblasti základů programování a ovládání robota - základní principy práce s robotem. Vzděláváním ve vědě a technice děti získají sebedůvěru pro schopnost bádat a experimentovat, hledat a nacházet řešení problémů, objevovat jejich souvislosti. Práce s LEGO Education v mladším věku vytváří základy dalšího celoživotního vzdělávání dětí. Vychází z praktických činností, které v dětech probouzí a udržují touhu učit se, povzbuzují zvídavost, tvořivost a kritické myšlení. Vytváří základ života ve společnosti 21. století.

Starší děti - LEGO Education pomáhá starším žákům a studentům osvojit si kritické myšlení, tedy schopnost odůvodněně posuzovat a vyhodnocovat získané informace, vytvářet si dovednosti nezbytné pro digitální budoucnost. Aktivity rozvíjejí dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů.
K O N T A K T U J T E   N Á S


Trnky, z.s.
Emilie Dvořákové 1630
415 01   Teplice
IČ: 05183961
Tel.: 731 489 067
e-mail: spolektrnky@seznam.cz


Kontaktní osoby
Předseda spolku: Petra Vlček Vondráčková
Členové spolku: Vladislav Vlček, Dana Benešová, Štěpánka Kubešová Mejtilová